Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Európska spoločnosť (SE)


Výnimkou z uvedeného je európska spoločnosť (SE)​​. Umožňuje prevádzkovanie podnikateľskej činnosti na území celej EÚ, bez splnenia dodatočných podmienok jednotlivých krajín.

Európska spoločnosť môže byť založená akciovými spoločnosťami alebo spoločnosťami s ručením obmedzeným. Môže dôjsť k spojeniu, transformácii alebo novému založeniu SE, po splnení dodatočných podmienok pre cezhraničnú podnikateľskú činnosť. Možnosť založenia SE majú spoločnosti, ktorých akciový kapitál je v objeme minimálne 120 000 eur.

Podmienky zdanenia európskych spoločností (SE) ​​daní z príjmu sú stanovené zákonmi krajiny, v ktorej má SE svoje štatutárne sídlo.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design