Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Koncesované


Druhy koncesovaných živností

Druhy koncesovaných živnostiach sú vymenované taxatívne v zákone o slobode podnikania.

Koncesované živnosti v zmysle čl. 46 uvedeného zákona je:

- Prieskum alebo zisťovanie ložísk nerastov, dobývanie nerastov z nálezísk, skladovanie látok bez nádrže a aj uskladnenie odpadov v nadloží, vrátane podzemných banských diel,

- Výrobu a uvádzanie do obehu výbušninu, zbraní a munície a tiež produktov a technológiu na vojenské alebo policajné použitie,

- Výrobu, spracovanie, skladovanie, preprava, distribúcia a obchod palivami a energiou,

- Ochrana osôb a majetku,

- Šírenie televíznych a rádiových programov,

- Letecka preprava.

Vyššie uvedený zoznam koncesovaných živnostiach je uzavretý, preto take zavedenie koncesie u iných odborov vyžaduje zmenu platného zákona.

Všeobecným pravidlom je, že koncesiu udeľuje príslušné ministerstvo vzhľadom k predmetu hospodárskej činnosti vyžadujúceho koncesiu.
PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design