Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Pre internetové obchody


E-comerce v Poľsku - rast predaja vašej firmy cez e-shopy v Poľsku

Počet internetových obchodov je ďalší jav, ktorý Poľsko odlišuje od iných krajín. Existuje tu viac ako 12 000 internetových obchodov. Zároveň ale s rozvojom komunikačných technológií a veľké rozšírenosti mobilných zariadení (smarfphony, tablety) prudko stúpajú sumy, ktoré priemerný Poliak na internete minú. A to je dobrý dôvod na súperenie.

Právne predpisy

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)
"spotrebiteľov by mali chrániť také pravidlá krajiny ich obvyklého pobytu, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou za predpokladu, že spotrebiteľská zmluva bola uzavretá v tejto krajine, kde podnikateľ vykonáva svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť. Mala by sa zaručiť rovnaká ochrana, ak podnikateľ nevykonáva svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v krajine, v ktorej má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt, ale zároveň akýmkoľvek spôsobom smeruje svoju činnosť do tejto krajiny alebo do niekoľkých krajín vrátane tejto krajiny a zmluva je uzavretá ako výsledok tejto činnosti" (odsek 25)

V súlade so spomínanou zásadou musí predávajúci, ktorý smeruje celú alebo časť svojej ponuky poľskému spotrebiteľovi, zabezpečiť svojim poľským zákazníkom všetky práva obsiahnuté v poľskom občianskom zákonníku.

Zahraničný daňovník prevádzkujúci predaj prostredníctvom internetového obchodu (zásielkový predaj) má povinnosť registrovať sa k DPH.

Naša ponuka:

Podnikateľom, vážne zvažujúcim vstup na poľský trh alebo svoj rozvoj na poľskom trhu, ponúkame celý rad služieb na podporu ich činnosti, vrátane:

- prekladu ponuky internetového obchodu alebo popisov internetových aukcií,
- vedenia korešpondencie so zákazníkmi menom obchodu,
- kontaktného telefónneho čísla pre zákazníkov obchodu,
- telefonickej obsluhy e-shopu, odborne pripraveným a dvojjazyčne hovoriacim personálom (poľsko-slovenský)
- obsluhy balíkov, vráteného tovaru alebo reklamácií


Ponúkame vyúčtovanie z provízie, stály mesačný poplatok, za množstvo textu alebo zmluvne, v závislosti od rozsahu objednaných služieb a rozsahu spolupráce. Firmám, ktoré presiahnu finančnú hranicu pre registráciu k DPH alebo si zriadi poštovú schránku na poľskej pošte, ponúkame cenovo dostupné, profesionálne účtovné služby.
PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design