Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

O Poľskej republike


S rozlohou 312 679 km2 je Poľská republika na 70. mieste na svete a na 9. mieste v Európe.

S populáciou takmer 38.500.000 ľudí (2014), je z hľadiska počtu obyvateľov na 34. mieste na svete a na 6. mieste v Európskej únii.

Poloha Poľska v strednej Európe nebola spočiatku ani prednosťou ani nevýhodou, ležalo však vďaka svojej veľkej rozlohe na niekoľkých významných obchodných cestách. V histórii Európy sa Poľsko v porovnaní s ostatnými krajinami, z hľadiska svojej moci alebo hospodárstva, príliš nelíšilo.

Vstup do EÚ a začlenenie Poľska medzi krajiny majúce vplyv na novodobý svet spôsobilo, že východ Európy získal prístup k širokej obchodnej výmene so západom, a nielen to. Hlavnými obchodnými partnermi Poľska sú členské štáty EÚ a Rusko.

Ani finančná kríza nezabránila tomu, aby sa v krajine neustále a dynamicky vyvíjala poľská ekonomika. Merané paritou kúpnej sily, je Poľsko na 6. mieste v Európskej únii, na 8. mieste v Európe a na 21. mieste na svete (v roku 2013).

V súčasnej dobe hrajú v poľskom svete podnikania významnú úlohu snahy vlád o zníženie byrokracie, modernizáciu a digitalizáciu komunikácie s úradmi, čo častokrát podnikateľom a firmám prináša mnohé zjednodušenia a výhody, ktoré by určite ocenili aj ich zahraniční kolegovia.
PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design