Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Účtovníctvo a dane v Poľsku


Vedenie účtovníctva firmy je spravidla, najmä pre ľudí, ktorí sa tým nezaoberajú každý deň, dosť časovo náročný proces. Ak nemáte počas podnikania čas učiť sa poľské zákony alebo viesť účtovníctvo, sme Vám aj v tomto k dispozícii.

Vzhľadom na už dlhoročnej spolupráci s firmami v Európskej únii, ale aj mimo nej, máme veľa skúseností vo veci daní a daňového priznania v súvislosti s dovozom, vývozom alebo vyrovnania transakcií v rámci spoločenstva.

Spolupracujeme tiež so slovenskými platcovia DPH v Poľsku (stavebné firmy a internetové obchody).

Ceny za vedenie daňovej evidencie a účtovníctva zahraničných firiem:

- Zaúčtovanie prijatých faktúr - od 1,50 PLN / ks.
- Zaúčtovanie bankových a hotovostných platieb - od 1,50 PLN / ks.
- Vystavenie faktúry "online" - od 1,50 PLN
- Príprava štvrťročného alebo mesačného daňového priznania DPH- 50 PLN
- Príprava ročných výkazov dane z príjmov **, vyúčtovanie zdravotného poistenia - 50 PLN

Ceny uvedené v texte nie sú ponukou v zmysle poľského občianskeho zákonníka alebo právneho poriadku Slovenskej republiky a sú zmluvné. Ceny sú uvedené bez DPH 23%.
PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design