Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Zahraničný plátca DPH


Registrácia zahraničného subjektu z EÚ ako poľského platca DPH

Zahraničný subjekt sa musí zaregistrovať ako poľský platca DPH u finančného úradu, ak uskutočňuje dodanie tovaru do Poľska. Dobrovoľná registrácia k DPH umožňuje vrátenie dane, rovnako tak, ako to majú poľskí platiteľia dane.

Aby ste sa mohli zaregistrovať ako zahraničný subjekt na účely platenia DPH v Poľsku, sú potrebné príslušné dokumenty.

Zoznam dokumentov, ktoré musia byť pripojené k registrácii:

- zmluva alebo notárska zápisnica o vzniku podnikateľského subjektu alebo výpis zo živnostenského registra (napr. spoločenská zmluva, štatút, ustanovenia, atď.),

- výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra z krajiny sídla firmy,

- potvrdenie o registrácii k DPH sídla firmy zo zeme podnikania,

- opis podnikania, ktoré bude v Poľsku firma vykonávať


Tieto dokumenty musia byť úradne preložené do poľského jazyka.


Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design