Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Úrady a komunikácia


Ak si chcete v Poľsku založiť živnosť, ktorá nevyžaduje dodatočné povolenia a licencie, je možné od 1. júla 2011 väčšinu z týchto formalít zariadiť prostredníctvom internetu. V súvislosti s vykonávaním stanovenej činnosti môže zahŕňať potrebu získania ďalších povolení, licencií, koncesií alebo zápisov do registra regulovanej činnosti. Ďalšie informácie k tejto problematike Vám radi poskytneme.

Fyzická osoba môže začať podnikať po vyplnení a podaní žiadosti o zápis do Centrálnej evidencie a informácie o hospodárskej činnosti (CEIDG).

V prípade, že podnikateľ zamýšľa byť platcom DPH, musí podať na finančný úrad formulár VAT-R.

Podnikateľ, ktorý sám podal žiadosť v CEIDG a disponuje elektronickým podpisom, môže toto ohlásenie pripojiť k žiadosti o zapísanie do CEIDG.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design