Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Formy spolupráce


Office Outsourcing - sídlo firmy a obsluha korešpondencie

Táto ponuka je určená predovšetkým pre živnostníkov a tých, ktorí potrebujú riešiť len sídlo a kontaktnú adresu pre svoju firmu. V balíčku zákazník získava právo používať adresu v súlade so zákonom o hospodárskej činnosti a základnú obsluhu firmy v oblasti kontaktov s úradmi.
Naša kancelária bude zastupovať podnikateľa pred miestnymi a štátnymi orgánmi, v rámci klientom uvedených plnomocenstiev a na základe plnej moci bude preberať firemné korešpondenciu.
V rámci obsluhy korešpondencie ponúkame prevzatia firemnej korešpondencie a jej odosielanie zákazníkovi poštou, faxom alebo e-mailom. Ak to vyžaduje situácia alebo zákazník, možno prijatú korešpondenciu preložiť do slovenského jazyka. Ak bude potrebné odpovedať, pomôžeme pri úpravách textu alebo prekladu do poľského jazyka.

Office Outsourcing - účtovníctvo a dane

V rámci tejto služby sme schopní našim klientom ponúknuť kompletné a profesionálne služby spojené s vedením účtovníctva pre ich podnikateľské aktivity na území Poľskej republiky. Pretože požiadavky klientov sa veľmi často líšia a sú tiež závislé od daných parametroch ich podnikania, pripravujeme pre každého nášho zákazníka vždy ponuku podľa predbežnej konzutace.

Office Outsourcing - obsluha zásielok

V našej ponuke navrhujeme viac cieľovou spoluprácu v oblasti obsluhy zásielok - od prípravy a špedíciu zásielok cez prevzatia vrátených zásielok určených na reklamáciu a zásielok končiacich na preprave.
Vedení mnohoročnými skúsenosťami pomôžeme vybrať najlepšiu ponuku medzi kuriérskymi a poštovými službami, pripravíme príslušnú dokumentáciu a zostavíme zmluvu. Zainteresovaným spoločnostiam vyzdvihneme zásielky v Poľsku, na vlastné náklady prepravíme cez hranice a odovzdáme prepravnej spoločnosti alebo Slovenskej pošte.
Ak Vaša spoločnosť potrebuje iba obsluhu na vybavovanie vrátených zásielok a reklamácií, budeme balíky prijímať, predbežne posúdime oprávnenosť reklamácií a balíčky odošleme (alebo odvezieme) do skladu alebo k dodávateľovi podnikateľa.
Obsluha outsourcingu obchodu je smerovaná ako pre podnikateľov, ktorí chcú otvoriť nové obchody v Poľsku, divízia Vašej firmy a tak aj pre firmy so záujmom o obyčajné vytvorenie obchodného zastúpenia Vašej spoločnosti (bez prihlásenia živnosti v Poľsku).


Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design