Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Legislatíva


Uvádzame tu stručný prehľad legislatívy, ktorá veľmi úzko súvisí s podnikaním na území Poľskej repubiky:

Zákon o slobode podnikania (Zb. Poľskej republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807 v znení nesk. zmien).

Zákonník obchodných spoločnosti (Kodeks spolok Handlowych) (Zb. Poľskej republiky z r. 2000, č. 94, pol. 1037 v znení nesk. zmien),

Zákon o Celoštátnom súdnom registri (Zb. Poľskej republiky z r. 2001, č. 17, pol. 209 v znení nesk. zmien),

Zákon o dani z príjmov fyzických osôb (Zb. Poľskej republiky z r. 2000, č. 14, pol. 176 v znení nesk. zmien),

Zákon o dani z príjmov právnických osôb (Zb. Poľskej republiky z r. 2000, č. 54, pol. 654 v znení nesk. zmien),

Zákonník o priestupkoch (Zb. Poľskej republiky z r. 1971, č. 12, pol. 114 v znení nesk. zmien),

Zákon o systéme sociálneho zabezpečenia (Zb. Poľskej republiky z r. 2007, č. 11, pol. 74 v znení nesk. zmien),

Zákon o dani z pridanej hodnoty (Zb. Poľskej republiky z r. 2004, č. 54, pol. 535 v znení nesk. zmien),

Zákon o cudzincoch (Zb. Poľskej republiky z r. 2006, č. 234, pol. 1694 v znení nesk. zmien),

Zákon o evidencii obyvateľstva ao preukazoch totožnosti (Zb. Poľskej republiky z r. 2006, č. 139, pol. 993 v znení nesk. zmien),

Medzinárodné právo súkromné ​​(Zb. Poľskej republiky z r. 1965, č. 46, pol. 290 v znení nesk. zmien),

Zákon - Daňový poriadok (Zb. Poľskej republiky z r. 2005, č. 8, pol. 60 v znení nesk. zmien).


Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design