Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Hospodárska činnosť (živnosť)


21. augusta 2004 nadobudol účinnosť zákon z 2. júla 2004 o slobode podnikania (Zb. Poľskej republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807 v znení nesk. Zmien). Jeho predpisy sú prelomom vo vzťahu medzi štátom a podnikateľmi. Tento zákon zavádza rad zjednodušenie pre podnikateľov, napríklad pri iniciovaní hospodárskej činnosti, alebo aj v jej priebehu. Prijaté riešenie vytvárajú lepšie právne prostredie pre podnikateľov a tiež umožňujú účinnejšiu ochranu ich záujmov.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom podnikateľ môže začať hospodársku činnosť v deň podania žiadosti o vykonanie zápisu do centrálnej evidencie hospodárskej činnosti (CEIDG).

Centrálna evidencia hospodárskej činnosti (CEIG) je register podnikateľov, ktorí sú fyzickými osobami pôsobiacimi na území Poľskej republiky. Register je vedený od 1. júla 2011 v teleinformačním systéme príslušného ministerstva pre hospodárske záležitosti.

Registrácia v centrálnej evidencii hospodárskej činnosti nie je spoplatnená a všetky poplatky vyberané za túto registráciu sú nelegálne. Podnikateľ môže začať hospodársku činnosť v deň podania žiadosti o registráciu. Zápis je vykonaný najneskôr do jedného pracovného dňa po riadnom podaní žiadosti do CEIDG. Osvedčením o zápise do evidencie je výtlačok z internetových stránok CEIDG.

Ak chce byť podnikateľ platcom DPH, musí na daňovom úrade odovzdať formulár VAT-R. Podnikatelia samostatne žiadajúci o registráciu do CEIDG a disponujúci elektronickým podpisom, môžu registrácii k DPH vykonať súčasne s registráciou do CEIDG.

Cenník jednotlivých služieb
Preklad výpisu z registra trestov 1 NS

60,- PLN

Tlmočenie v kancelárii, v banke, na pošte 1 hodina

60,- PLN

Vybavenie elektronického podpisu -

100,- PLN

Dokumentácia pre registráciu k DPH -

100,- PLN

Balíček Firma Start 1.000,- PLN

Zahŕňa náklady na úradný preklad výpisu z trestného registra, zápisu do obchodného registra, príprava podkladov pre DPH, otvorenie bankového účtu s vkladom vo výške 100 PLN, vybavenie elektronického podpisu. Všetko v dvoch návštevách.
Prepožičanie adresy mesačne

od 50,- PLN

Vedenie firemnej korešpondencie mesačne

od 50,- PLN

Úradné poplatky
Registrácia s.r.o. 250,- PLN

Registrácia k DPH 170,- PLN

Elektronický podpis 0,- PLN

Administratívne povinnosti
Podávanie priznania k DPH mesačne, výnimočne štvrťročne

Podávanie priznania k VIES mesačne alebo štvrťročne

Podávanie priznania k CIT ročne

Sadzba CIT 19%

Sadzba DPH 0%, 5%, 8% i 23%

Výpočet ZUS (Sociálna poisťovňa) ročne

Príspevky na zdravotné poistenie
Poisťovacia povinnosť iba jediný vlastník

Príspevok na sociálne zabezpečenie 154,61 PLN

Fond práce - PLN

Nemocenské poistenie 12,86 PLN

Zdravotné poistenie 279,41 PLN
Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design